Oslo Opens Referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Fotogalleriet / Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Med støtte fra
Oslo Kommune
Norsk Kulturråd
Utenriksdepartementet
Fritt Ord
Bildende Kunstneres Hjelpefond
Norske Kunsthåndverkere

Melland, Nanna

Metall

I kjernen av mitt arbeid ligger en nysgjerrig utforskning og interesse for naturen og den menneskelige eksistens. Jeg har en dyp interesse for symboler og ritualer samt livets ubehagelige og mørke spenninger.

Jeg blander, trikser og mikser med form, materiale, teknikk og tema til jeg finner en form for enhet, kanskje en harmoni i det disharmoniske. Prevensjonsspiraler, negler i gull, støpte svinehjerter, orkideer i bly og aluminiumsfly inngår således – paradoksalt nok – i en form for helhet.

Medlem av NK

Dsc 2994 closed
Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine welt
Dsc 2995 open
Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine welt

Planlagte prosjekter og utstillinger

Oslo Open Foto Prosjekt!

CV

Jeg er utdannet smykkekunster fra kunstakademiet i München, under professor Otto Künzli. I 2007 ble jeg utnevnt mesterstudent, og for mitt diplomarbeid i 2008 mottok jeg akademiets debutantpris, og kunsthåndverkerprisen i Norge. Jeg har mottatt flere stipend, blant annet Statens 3årig arbeidsstipend for kunstnere, Statens 3 årig arbeidsstipend for nyetablerte kunstnere, en rekke reise og utstillingsstipend fra Norske kunsthåndverkere, Utenriksdepartementet støtte for internasjonal kunst og kultursamarbeid, samt prosjektstøtte av Norsk kulturråd for verket Sverm.

Mine arbeider er blitt innkjøpt til nasjonale og internasjonale offentlige og private samlinger. Nordenfjelske kunstindustri museum, Samling Marzee i Holland, samling Hiko Mizuno i Japan og samling Susan Cummins i USA for å nevne noen.

Jeg er i tillegg fagutdannet gullsmed fra Elvebakken videregående skole, og jeg har en Candidata Magister fra universitet i Oslo i fagene religionshistorie, sosial antropologi og tibetansk språk og kultur.

Åpent på: Lørdag

Adresse

Kjelsåsveien 145A, 0491 Oslo
Kjelsås

www.nannamelland.com

Arrangement

I to år har jeg deltatt i Oslo Open, åpnet døren til mitt aller mest intime, mitt arbeidsrom. Vist min kunst.

Denne gangen ble jeg inspirert til å gjøre det annerledes. Ikke bare vise frem meg og mitt eget, men å gi publikum mulighet til å delta i mitt helt nytt kunstprosjekt!

Derfor gjør jeg mitt ateliee om til et fotostudio under Oslo Open og en fotograf vil ta portrettbilder av de som vil delta. Ett foto med lukkede øyne, ett foto med åpne øyne.

Nå er prosjektet helt i startfasen, men jo flere som deltar, jo mer interessant blir det!

Alle deltagerne blir invitert til presentasjonen av filmen.