21. & 22. april 2018

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Tolaas Coward, Helen

Installasjon, skulptur, tegning og foto

I min kunstneriske praksis tar jeg utgangspunkt i funnet materiale fra by og
natur, som jeg sammenstiller til skulptur, installasjon eller bildemessige collager, som provisoriske arrangement. I disse arrangementene
tar jeg i bruk medier som installasjon, skulptur, objekt, og tegning.

Min praksis og metode er prosessbasert og delvis intuitiv, og bærer preg av å
være en samlende handling. Det jeg ikke kan ta med meg når jeg går, tar jeg
bilder av. Det har blitt til den pågående serien Developing (Daily Photos) fra 2013.

Arrangementene er provisoriske, de eksisterer i øyeblikket, men innehar mulighet for endring. For meg som kunstner er det avgjørende at det er en
tilstedeværende karakter av forgjengelighet i verket. Hele tiden forholder meg
med ambivalens og tvil, og dermed insisterer jeg på å kunne endre.

Tematisk er jeg opptatt av det hverdagslige og ofte oversette. Hva skjer med
verdien av det som kastes når det settes inn i en kunstnerisk kontekst der det
likestilles med kunst?

Medlem av Søker NBK/UKS

01 helen tolaas coward,trinity, 2016, installasjon, funnet materiale, 150x100 cm
Treenighet / Trinity
02 helen tolaas coward, uten tittel, 2014, collage, funnet materiale og tegning, 25x 65 cm
Uten tittel / Untitled
03 helen tolaas coward, spatial (re)arrangement, 2015, stedsrelatert installation, prindsen omsorgsboliger,oslo, 30 stoler fra stedet, foto htc
Spatial (Re)arrangement
04 helen tolaas coward,uten tittel, 2015, digitalt foto
Uten tittel / Untitled

Planlagte prosjekter og utstillinger

Galleri BOA Oslo 2018, gruppeutstilling

CV

CV – HELEN TOLAAS COWARD
Adresse Bolteløkka allé 11,0454 Oslo
E-post Helen_coward@hotmail.com
Telefon 95969452
Født 080362
Web-side tolaascoward.com (under arbeid)
UTDANNING
2012- 2014 Kunsthøgskolen i Oslo, Master Kunstfag, Metall og smykkekunst
2009- 2012 Kunsthøgskolen i Oslo, Bachelor Kunstfag, Metall og smykkekunst
2006-2008 Einar Granum Kunstfagskole, 3D fordypning
1992-1993 Spesialutdanning Intensivsykepleie
1983-1986 Diakonissehusets Sykepleierhøgskole, grunnutdanning sykepleier
ARBEIDSERFARING

2014-2015 Intensivsykepleier Oslo Universitetssykehus, deltid
2006-2013 Intensivsykepleier Oslo Universitetssykehus, freelance
1986-2006 Arbeidserfaring som Intensivsykepleier; Oslo Universitetssykehus, Omnia Røde Kors Klinikk, Diakonhjemmets Sykehus, alle Oslo
KOMMENDE UTSTILLINGER
Galleri BOA 2018

SEPARATUTSTILLINGER
2011 ”Sensitivt innhold”, Installasjon Galleri Seilduken, Kunsthøgskolen i Oslo

GRUPPEUTSTILLINGER

2015 Oslo Open, Utstilling i bakgård til Prindsen Omsorgsboliger og Kunstnerkollektiv, Storgaten 36, Oslo
2014 Knock Knock 2015, Skulpturarena øst, Norsk Billedhuggerforening
2014 Avgangsutstilling Master Kunstfag, kurator Marianne Zamecznik, Kunsthøgskolen i Oslo.
2014 Østlandsutstillingen, fra 03.14 -10.14. Visningssteder; Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Buskerud Kunstnersenter og Østfold Kunstnersenter.
2014 ”Developing (daily routines)”, del av Master avgangsutstilling i samarbeid med Therese Mathiesen, kuratert av Marianne Zamecznik. Kunsthøgskolen i Oslo
2013 ”It´s a Girl”, samarbeid med Lotte Konow Lund, Akershus Kunstsenter, Lillestrøm
2012 Bachelor Avgangsutstilling, kuratert av Dyveke Sanne, Søylegalleriet, Kunsthøgskolen i Oslo
2011 ”Tegning”, Søylegalleriet, Kunsthøgskolen i Oslo
2009 Gruppeutstilling, Kunsthøgskolen i Oslo, Ullevålsvn.5 – (Uv5)
2008 Avgangsutstilling Einar Granum Kunstfagskole

ANNET

2016 Deltagelse Oslo Open
2015 Deltagelse Oslo Open
2014 Illustrasjon/ tegning i fagtidskriftet Filosofisk Supplement,UIO

2013 ”Performance- lecture” Kunstnerforbundet, Oslo. Deltagelse i gruppeperformance ved Kim Su Theiler
2013 ”Performance- lecture” Queens og MoMA PS1, USA relatert til verket ”Gordon Matta-Clark`s fake estate: Long Island City”.
Deltagelse i gruppeperformance ved Kim Su Theiler
2013 ”Found, transformed, articulated”, Internasjonal Workshop i Skoki, Polen arr. av Kunstakademiet Poznan. Installasjon, stedspesifikt.
2012 ”Links”, Hot-week internasjonal workshop med utstilling, Metall og smykkekunst, Kunsthøgskolen i Oslo
2011-2012 ”The Oslo Kabul Art Experiment”, Internettbasert utvekslingsprosjekt KHiO – CCAA (Center for Contemporary Arts Afghanistan), Kabul.
Publikasjon utgitt begge steder, produsent KHiO.
2010 ”Too Hot To Eat”, Hotweek internasjonal workshop med utstilling, Avd. Metall og smykkekunst, Kunsthøgskolen i Oslo
2011 Kunstnerisk bidrag til ”MOPP” Kunstfancine

2010 Kunstnerisk bidrag til ”RAR”, Studentmagasin for arkitektur, kunst og design i Norden
2010 Assistent for Lotte Konow Lund, Utsmykking Fyrstikkallèen skole, Helsfyr, Oslo
2007 Deltagelse ”Elvelangs”, 3 større skulpturer
2006 Barnas kulturfestival, Kulturskolen Grønland, utsmykkingsprosjekt i samarbeid med Geir Yttervik m.fl.

STIPENDER
2012 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, BA-program, KHIO

Anm. til min CV; Pga sykdom har jeg hatt delvis pause i produksjon, søknad- og utstillingsvirksomhet siste 1-1,5 år.

Åpent på: Lørdag

Adresse

Prindsen Kunstnerkollektiv

Storgata 36 B, 0182 Oslo
Brugata

tolaascoward.com (under utarbeiding)