21. & 22. april 2018

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Vagle, Maria

Tekst, video, installasjon, arbeider for internett, performance

Jeg samler og tar vare på de små og ubetydelige fortellingene og uttrykkene som enten pga av sitt innhold eller anonyme plassering sjelden når fram til et større publikum. Jeg observerer det hverdagslige, mylderet av historier og stemmer som omgir oss overalt og lar meg fascinere av de viktige, men likevel nesten usynlige nyansene i samspillet mellom mennesker.

Jeg arbeider i en rekke ulike medier, som video, installasjon og tekst. Arbeidene mine kan ta utgangspunkt i et konkret sted og i selvskrevne tekster der jeg ofte reflekterer over kunsten og kunstnerens plass i samfunnet. Arbeidene starter gjerne med en tekst og utvikles deretter visuelt, performativt eller som en installasjon på et sted som er knyttet til tematikken i teksten.

Medlem av NBK, BOA

Scene 03
"I dobbel tjeneste for kunsten", stillbilde av modell
Scene 01
"I dobbel tjeneste for kunsten", stillbilde av modell

Planlagte prosjekter og utstillinger

2017 Utgivelse av “Pendelfortellinger”, i samarbeide med Hege Vadstein og Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet.
2018 Gruppeutstilling Galleri Heer

CV

Vitaliste for Maria Vagle
født: 200161
medl.: NBK og BOA
hjemmeside: http://mariavagle.no

UTDANNELSE
1991 Litteraturvitenskap grunnfag v/Universitetet i Oslo
1982-89 Arkitekthøgskolen i Oslo, siv ark MNAL
2008 Kurs på KHIO i Dreamweawer
2004 Skrivekurs, saksprosa, i regi av KHIO
2002 Forkurs i lingvistikk v/Universitetet i Oslo

STIPENDER
2015 Stipend for 2015 fra hovedsamarbeidpartnere til Den Norske Opera og Ballett
2013 Vederlagsfondet, arbeidsstipend
2012 Vederlagsfondet, prosjektstøte til «I dobbel tjeneste for kunsten.» – en kartongteateranimasjon.
2007 Utstillingsstøtte fra Norsk Kulturråd til utstillingen «I Marias hus»
2004 Støtte fra KHIO for å delta på skrivekurs
2003 Reisestipend fra NIFCA til prosjektene ”Vrangforestilling”, og «Mytos og Mykos»
2002 Prosjektstøtte fra Fond for Lyd og Bilde til prosjektet SMALL WORDS
2001 Utstyrsstøtte fra Norsk kulturråd
2000 Reisestipend fra NIFCA til prosjektet “Tam-tam trip”

VIRKSOMHET/UTSTILLINGER
2018 Utstilling Galleri Heer
2017 ”I dobbel tjeneste for kunsten” installasjon i den Norske Opera og Ballett
2016 Hjemmeside se: http://mariavagle.no/
2014 Høstutstillingen, 2.juryering, med «Søknadsmøbel»
2012-16 «Ouvrøsene», et tekstarbeid i brevform om jakten på et Ouvrøse eller døråpnerakademi
2010-2017 Pendelfortellinger,et pågående ping-pong-fortellingsprosjekt i samarbeid med Hege Vadstein, se
http://www.torggatablad.no/?p=906
2009 ”Måleren”, utstilling på Hå gamle prestegård, april-juni, Oslo Open i september, se:
http://mariavagle.no/portfolio_page/maaleren/
2008 ”Måleren. I Marias hus”, BOA
2007 ”I Marias hus – undersøk deres motiver for å reise”, Sound of Mu og Hammerstadsgt. 50, se:
http://mariavagle.no/portfolio_page/mariashus/
2006 ”En annen dans” på Sound of Mu som en del av ”Bar candela”, med Kristin Bergaust og Alexis Parra, se:
(http://www.kristinbergaust.no/productframes/baroslo/thursday.html)
”Danseautomat”, Sound of Mu, en installasjon i samarbeid med Oscar Regueiferos.
http://mariavagle.no/portfolio_page/danseautomat/
”Vrangforestilling”, en overheadperformance fra Foretaket, utført i samarbeide med Hege Vadstein vist i
Nasjonalmuseet, Østfold fylkes kultursenter, Nord Trøndelag fylkesgalleri, Stenersen museet og på
Sound of Mu, i perioden 2003-06, se: (http://webverket.no/afterlove/vrangforestilling/ )
”integreringsverktøy”, et produkt fra Foretaket, publisert i Utflukt # 3/4, i samarbeid med Hege Vadstein.
2005 ”Such a long journey”,video http://mariavagle.no/portfolio_page/such-a-long-journey/
en del av GrenseLøs, Riksutstillinger, vist på: Stenersenmuseet, Oslo, Stavanger kunstforening, Stavanger
Bodø kunstforening, Bodø, Sogn og fjordane kunstmuseum – Eikåsgalleriet, Jølster, Trondarnes
distriktsmuseum, Harstad, Eidsberg kommune kulturkontoret, Eidsberg, Grenselandmuseet, Kirkenes
Nord Trøndelag fylkesgalleri, Namsos
Søknadsbloggen ”smallwords”, et webarbeide i samarbeide med kubanske rumba musikere, se:
http://mariavagle.no/portfolio_page/smallwords/
2004 “Two places -such a long journey ahead for you and me”, performance, Galería K, Havanna
2003 Gøteborgs Konsthall “, Nordicliveart, ”vrangforestilling”, en overheadperformance utført med Hege Vadstein.
maniFEST, Atalante teater i Gøteborg, “vrangforestilling”.
Cabaret Karachi, video, tekst og web-abeide se: http://mariavagle.no/portfolio_page/cabaretkarachi/
Søknadsverket mykos og mytos, http://webverket.no/afterlove/mykosmytos
Søknadsverket sølv og sorl, http://www.webverket.no/afterlove/solvsorl/
Etablerer Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet med Hege Vadstein, se (http://www.foretaket.org/) og
http://mariavagle.no/portfolio_page/foretaket/
Østlandsutstillingen, 1998, 1999, 2003, se: http://mariavagle.no/portfolio_page/rontgenarbeider/
2002 Cabaret Karachi, Havanna, rumba-performance med Iroso Obbá.
“Rumba in exile”, filmet rumba for Berta Jottar, New York i Havanna
Laget prosjektet “En kyssanalyse”, en sammenlignenede undersøkelse om lingvistikk og filmkyss, i
samarbeide med Hege Vadstein. Se: http://www.webverket.no/afterlove/kyssanalyse/index2.htm
2001 “Rå Rumba” kortfilm om rumba i samarbeide med Trine Haaland.
se: http://mariavagle.no/portfolio_page/ra-rumba-3/
2000 Verdensteateret, “Regla”, videoprojeksjoner vist på BIT i Bergen, Trondheim, Helsinki og Stockholm
http://verdensteatret.com/rgla/
“Products in progress” med Vincent Lunges institutt, utstilling kunstnett Norge
(http://www.webverket.no/progressive_produkter/)
Verdensteateret, videoinnstallasjoner i forbindelse med Regla-rommet, vist under Oslo Open
“Cubanske forhandlinger” i samarbeide med Hege Vadstein, se:
(http://www.webverket.no/afterlove/cuba/intro.htm)
Vincent Lunge, “Tam-tam trip”, en reiseøvelse
“Et veggstykke” utstilt i samarbeide med Vincent Lunges Institutt ved Oslo Open
Videoprojeksjoner til forestillingen Regla, i samarbeide med Verdensteateret, vist på Black Box, BIT i Bergen,
Avantgarden i Trondheim, og i Museet for Samtidskunst i Oslo

JOBB
1999-01 Videoredigerer på Atelier Nord
1999-00 Videoredigering og jobb som VJ for Verdensteateret i forbindelse med forestillingen Regla og installasjonen
Regla-rommet
1994-97 Scenograf i NRK
2003- Brødjobb som publikumsvert/ouvrøse i Den Norske Opera og Ballett.

KRITIKKER
2009 Stavanger Aftenblad, Trond Borgen i forbindelse med utstillingen ”Måleren” på Hå gamle prestegård.
http://www.aftenbladet.no/kultur/utstilling/Fiksjon-fusjonert-med-fakta-2038506.html#.Uhxnjn9GOSo
2009 Billedkunst,nr.4 2009, Sigrun Hodne i forbindelse med utstillingen ”Måleren” på Hå gamle prestegård.
http://www.billedkunstmag.no/node/1615

Åpent på: Lørdag

Adresse

Sagene kunstsmie (Ta trappene opp til inngangen ved kafé Nazar)

Drøbakgata 1, 0463 Oslo
Sagene kirke, buss nr. 20, 34,37 og 54

mariavagle.no/