21. & 22. april 2018

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Oslo Apiary & Aviary, (Marius Presterud)

Opptredener, økovensjoner, rekvisitter og skulpturell dokumentasjon


Oslo Apiary & Aviary eksisterer i overlappet mellom kunstpraksis og (mørk)økologisk tjenesteleverandør. Gjennomgående temaer i kunstnerskapet er en inspeksjon av de performative kvalitetene ved skillet natur-kultur og privat-offentlig, samt en interesse for menneskets bortgang. For å undersøke i hvilken grad livet i byen kan reforhandles har vi underlagt oss urbant dyrehushold i Oslo sentrum siden 2013. Erfaringene fra feltet blir gjenstand for våre performancer, forelesninger, videoverk og utstillinger.

Medlem av BOA, NBK

Illustrasjondrakter
IF THESE WALLS COULD WALK, WHERE WOULD THEY STRAY, 21 Aug 2015, Losæter
Screen shot 2016 06 20 at 8.38.01 am
TRACING THE FJORD, 7-9 Juni 2016, Losæter-Henie Onstad Kunstsenter
Ukjentfotograf
OSLO AVIARY with OSLO APIARY, 21 May 2016, Losæter, Oslo
F15c
SMOKER SEANSE, 1 Okt 2016 , Galleri F15, Moss

Planlagte prosjekter og utstillinger

SUN DECK, (performance) June 12, 2017, Losæter

LEVERAGE ON LEAFAGE (sculpture) June 13, 2017, Losæter

NATURE AS HISTORY (video), TBA, spring 2017, a collab. w. Conglomerate TV (Gallery Kinderhook-Caracas, DL)

NORTHERN BUMBLING, (Nordic collaboration) summer, 2017-2018

TRACING THE FJORD, (exhibition) TBA, fall 2017

CV

CV – Oslo Apiary & Aviary

Showings:

SMOKERS SEANSE, 1 Okt 2016 , Galleri F15, Moss

TOP-BAR HIVES (SLEEP #1-2), July 2016-April 2017, Gallery F15, Moss

OSLO AVIARY with OSLO APIARY, 21 May 2016, Losæter, Oslo

TRACING THE FJORD (performance), 7-9 Juni 2016, Henie Onstad Kunstsenter, a collab. w. Future Farmers (SF)

EAR TO THE WAX, 2016, 16-17 april 2016, Kunstnernes Hus, Oslo Open, a collab. w. Jens Ole Bjerkan

GUTTERAL TRANSPLANTATION, 11 Sept 2015, Wergelandsveien 17, Oslo Kulturnatt

IF THESE WALLS COULD WALK, WHERE WOULD THEY STRAY, 21 Aug 2015, Losæter

NEIGHBORHOOD BATCH, 14 Aug 2015, Mølleren Sylvia

SANKE GULL, 13 Aug 2015, a collab. w. Andreas Ervik for Sankeofnorway.org

D.I.T. WITH OSLO APIARY, 11 Sept 2015, Wergelandsveien 17, a collab. w. Oslo Kulturnatt

TRANSFORMER#5, June-Sept 2015, a collab. w. Vigdis Storsveen & ROM for kunst og Arkitektur

FOYER WORK, 08 Dec 2014, One Night Only Gallery, a collab. w. Victoria Günzler

DITCHFLOWER, 14 Nov 2013, Fuglen

OSLO APIARY Indiegogo crowdfunding promo, 10 Sept 2014, a collab. w. Anna Leijonhielm & Michael Behrens

OSLO APIARY Launchparty, 14 Nov 2013, a collab. w. Cappellens Forslag

MISCELLANEOUS APPEARANCES

THE SHEPARD, performance for Futurefarmers (SF) INTO THE GROUND AND UP (IN)TO THE SKY, 16 Aug 2016, Losæter

SOILPROCESSION with Future Farmers (SF), 13 Juni 2015,

Actor, NEED MORE SPACE THAN TIME”, Agi Golaszewska (2015)

Mead for Growlab Oslo´s POTETO HARVEST, 2 Okt 2014, Herligheten

Honey with bees for Nicholas Riis´ DAD BROUGHT HOME A NEW GIRL, SHE CALLED ME ROBIN, 26 Sept 2014, Kazachenko´s Apartment

SELECTED TALKS AND LECTURES

HUMAN AS NOTE, 15 February, 2017, KHiO, Oslo.

TRACING THE FJORD (presentation), 21 January, 2017, Deichmanske Library, Oslo. By invitation of Concerned Artists Norway (CAN)

WALKING AND NATION BUILDING (TRACING THE FJORD presentation), 25 juni 2016, Oslo Flaneur Festival

DRIFT AS METHOD WITHIN ARTS AND ACADEMIA (TRACING THE FJORD presentation), 24 juni 2016, Oslo Flaneur Festival

IMMERSED OBSERVATION AS METHOD WITHIN ART AND ACADEMIA, 13 oct 2015, for SosGeo4301, MA level course in Human geography and sociology

TALK w. OSLO APIARY, 28 Juni 2014, Kunstnernes Hus

GRANTS

Nordic Culture Fund Prosjektstøtte – Nordic Collaboration between Norway, Iceland, Sweden

Kulturrådet 2016 Prosjektstøtte – Visuell kunst

Kulturrådet 2015 Prosjektstøtte – Visuell kunst

Åpent på: Lørdag

Adresse

Wergelandsveien 17, 0167 Oslo
Tullinløkka

www.facebook.com/osloapiary/

Arrangement

Fra vårt døde fyrrom på taket av Kunstnernes Hus har vi de siste året forsøkt involvere, utfordre og utvidde betydningen av huset og omkringliggende nabolag gjennom publikumssamtaler (‘Talk with Oslo Apiary’, 28.06.14), stedsspesifikke installasjoner (‘Foyer Work’, 08.12.14), mjødproduksjon i husets pipe (for Growlab Oslo´s “Potato Harvest”, 02.10.14), lokaltiltak på en økologisk nærbutikk (‘Neighborhood Batch’, hos Mølleren Sylvia, 14.08.15), stedsdokumenterende arbeidsutstyr (‘If These Walls Could Walk, Where Would They Stray’?, 21.08.15), supplert materiale til utstillinger (f.eks. Camilla Steinums ‘Symbols of Existential Dirt’, 20.10.14), gjennom øko-vensjonener (‘Gutteral Transfusion’, 11.09.15), lydinstallasjoner (‘Ear to the Wax’, 16.04.16) og mer konkret, gjennom økt biodiversitet på stedet i form av husdyrhold og planteliv.

For tiden gror vi trær på taket, fra frø sanket fra samme tak. Under Oslo Open vil vi plante trær med skolebarn og dele ut stiklinger til skolen (Oslo Orchardry w. Oslo Apiary & Aviary, 22.04.17).